Rams Consulting


Operations made simpler

Om oss

Vår IT-konsultfirma är specialiserad på drifts- och verksamhetsutveckling inom IT och erbjuder skräddarsydda lösningar för att optimera ert företags IT-drift och förbättra er verksamhet.


Vår strategi innefattar att erbjuda högkvalitativ konsultation och skapa långsiktiga partnerskap med våra kunder.


Vi strävar efter att bli er föredragna samarbetspartner när det gäller att lösa era IT-relaterade utmaningar.

Våra tjänster

Rådgivning


Vi tar ett helhetsperspektiv när vi ger rådgivning till våra kunder. Vi förstår att IT-driften och verksamheten är tätt sammankopplade och påverkar varandra. Genom att integrera IT-lösningar med verksamhetsprocesser och affärsmål kan vi hjälpa våra kunder att uppnå en effektivare och mer framgångsrik verksamhet.


Resurskonsult


Vi strävar efter att skapa långsiktiga partnerskap med våra kunder. Vi arbetar tätt tillsammans med dem, inte bara för att lösa deras aktuella utmaningar utan också för att hjälpa dem att vara förberedda för framtida förändringar och möjligheter. Vi fungerar som deras förtroendeingivande rådgivare och samarbetspartner inom IT-konsultation.

Vårt team

Johan Rams

Grundare

Johan Rams

Grundare


Jag arbetar för närvarande som en managementkonsult specialiserad på driftsoptimering, projektledning och förändringsledning för att leverera IT i världsklass för både globala och nordiska företag.

Uppdrag

Head of Professional Services/Operations

Johan ansvarade för verksamheten i Norge, Danmark och Sverige för ett börsnoterat mjukvaruföretag, inklusive rapportering till GMT, säkerställa nya eller ändrade tjänster till befintliga och / eller nya kunder, sätta upp ramverk för konsulter. Arbetade för att få teamleveranser över gränserna för att få en enhetlig leverans från företaget.

Interim IT Manager

Säkerställa rätt teknisk support i samarbete med CIO för ett nordiskt konstruktionsbolags verksamhet i Sverige.Kunden är ett ingenjörsföretag med konsulter och lösningar inom bygg, arkitektur, produkt och anläggning och mycket mer.

Cloud Migration

Microsoft 365 lanseras brett på en svensk välgörenhetsorganisations cirka 650 enheter. Johans arbetsuppgifter var att planera och genomföra förändringar, sätta upp en ledningsmodell, interimsförvaltning och planera överföring av förvaltning till driftenheten på den befintliga IT-sektionen.

Project Manager

För att stärka den operativa effektiviteten för kritiska affärsobjekt och förtydliga arbetssätt över befintliga multisourcade leverantörsmiljön genomförde Johan över 200 workshops med leverantörer och ansvariga. Kunden var ett nordiskt logistikbolag. Johan drev förändringsledning och belyste synergieffekter för att stärka och stabilisera de olika objektens leveranser sinsemellan.

Kontakta oss